firma2_980_352

Uncategorised_PL

test produktu

GENERAL INFORMATION:

Pachem-DV900 is a multifunctional additive package for low-sulfur diesel. The primary task is to increase the cetane number. Cetane number is one of the basic parameters of the diesel fuel that depend on their composition and is the rate of fuel's ability to the auto-ignition determining the quality of the diesel fuel. Pachem-DV900 due to a specially selected components, increases the cetane number of diesel fuels without affecting on the physico-chemical properties of the fuel. The package has properties as follows: super detergency, anticorrosion, antifoam, antioxidantion, lubricating, deemulsification and prevents developing of deposits. Pachem-DV900 is a clear, homogeneous liquid with amber-color and remains stable in a wide range of temperatures.

TYPICAL PHISICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:

Table caption
Parameter Unit Value Test method
Appearance at 20 0C - amber liquid PB-01 - edition 1
Density at 15 0C kg/m3 920-980 PN-EN ISO 12185:2002
Pour Point 0C < - 40 PN-ISO 3016:2005
Flash point 0C > 62 PN-EN ISO 2719:2007
Viscosity at 40 0C mm2/s < 4 PN-EN ISO 3104:2004

APPLICATION:

Pachem-DV900 PACH is intended to improve the low-sulphur disel fuels. The package increases the cetane number of fuel and improves many of the physico-chemical properties.

APPLICATION:

Pachem-DV900 PACH is intended to improve the low-sulphur disel fuels. The package increases the cetane number of fuel and improves many of the physico-chemical properties.

TREAT RATE:

Typical dosage of Pachem-DV900 is 900-1000 ppm weight. The package should be used as a supplement to the basic package Pachem- D100.

PACKAGINGS:

Pachem-DV900 is available in 200 l barrels, in bulk or 1000-litre tanks (IBC). Other types of packaging are available on request.

PACHEM-OCT_NM90-Niemetaliczny dodatek podwyższający liczbę oktanową benzyn

PACHEM-OCT_NM90

Niemetaliczny dodatek podwyższający liczbę oktanową benzyn

Pachem-OCT_NM90 jest dodatkiem do benzyn silnikowych podwyższającym liczbę oktanową i poprawiającym ekonomiczność zużycia paliwa. Jest to niemetaliczny dodatek przeciwstukowy powstały na bazie chemii jonowej. Pachem-OCT_NM90 jest bardzo wydajnym produktem, zapewniającym producentom zwiększenie liczby oktanowej benzyn silnikowych w ekonomiczny sposób.
Pachem-OCT_NM90 - nawet w małej dawce – zapewnia osiągnięcie wymaganej wartości liczby oktanowej, przy komponowaniu paliwa z mniej cennych składników. Pachem-OCT_NM90 jest dedykowany do stosowania w regionach, w których metale nie są dopuszczalne w paliwach.
Pachem-OCT90 jest klarowną, homogeniczną cieczą o barwie bursztynowej, zachowującą stabilność w szerokim zakresie temperatur.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  920-980 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 20 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 55 PN-EN ISO 2719:2007
zawartość mono-metylo-aniliny % m/m  > 90 PB-05 – wydanie 1

Zastosowanie:

Pachem-OCT_NM90 jest zalecany do otrzymania wysokiej klasy benzyn silnikowych o liczbie oktanowej 95 i 98. Pachem-OCT90 zapewnia poprawę efektywności zużycia paliwa, w zależności od charakterystyki benzyny bazowej.
Produkt zapewnia obniżenie kosztów operacyjnych w wyniku poprawy właściwości przeciwstukowych i nasilenia procesu spalania.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-OCT_NM90 wynosi 40-60 ppm masowych.
Wielkość dawki należy dostosować do jakości benzyny bazowej i wymaganej wartości (poprawy) liczby oktanowej.

Pakowanie:

Pachem-OCT_NM90 jest dostępny w 25 kg opakowaniach.
Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

 

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu