firma2_980_352

Specyfikacja zapytania ofertowego - Wykonanie, dostawa i montaż 2 szt. dygestoriów

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/03/2012
Opis przedmiotu zamówienia – dygestorium:


1. Standardowe dygestorium o wymiarach 1500x900 mm spełniające wymagania PN EN
14175. Wysokość pomieszczenia wynosi 3 m.
2. Wlot kanału wentylacyjnego 198 (na Spiro mm).
3. Instalacja wodno kanalizacyjna – 2 ujęcia zimnej wody, 1 zlewik ceramiczny bądź
epoksydowy lub o zbliżonej odporności na działanie substancji chemicznych.
4. Instalacja elektryczna – 4 gniazda, oświetlenie komory.
5. Blat roboczy, z obrzeżem podwyższonym, z ceramiki litej bądź żywicy epoksydowej
lub o zbliżonej odporności na działanie substancji chemicznych organicznych,
ponieważ dygestorium będzie służyło w pracowni analiz próbek naftowych.
Kolorystyka blatu – popielaty.
6. Pod blatem szafka wentylowana, z wkładką.
7. Wentylacja poprzez system podwójnej ściany tylnej.
8. Czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją optyczną i akustyczną.
9. Blokada otwarcia okna wraz z systemem jej kontroli.
W skład zamówienia wchodzą 2 sztuki.