PACHEM-LI

Dodatek smarnościowy do oleju napędowego i innych średnich destylatów paliwowych

Informacje ogólne:

Pachem-LI jest dodatkiem poprawiającym właściwości smarne olejów napędowych o pierwotnie słabych właściwościach smarnych. Jest on szczególnie polecany do olejów napędowych o niskiej zawartości siarki i innych średnich destylatów paliwowych. Pachem-LI zapewnia znakomite właściwości smarne oleju napędowego i zmniejszenie śladu zużycia w testach HFRR znacznie poniżej 400 mikrometrów, w zależności od wielkości dozowania. Pachem-LI jest klarowną, homogeniczną cieczą o kolorze bursztynowym i pozostaje stabilny w szerokim zakresie temperatur.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  od żółtej do bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  880-920 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-9 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  >100 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość, w 40 0C mm2/s 10 - 20 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-LI przeznaczony jest do poprawy właściwości smarnych oleju napędowego i innych średnich destylatów paliwowych. Ze względu na doskonałe właściwości, Pachem-LI wpływa także na zmniejszanie zużycia części silnika i pełni ważną rolę z ekonomicznego punktu widzenia zużycia paliwa (zmniejsza zużycie paliwa o 2%, w zależności od charakterystyki paliwa bazowego).

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-LI wynosi 100-200 ppm (m/m). Zalecana dawka to 125-150 ppm (m/m). Wielkość dawki należy dostosować do jakości paliwa bazowego i wymagań klienta.

Pakowanie:

Pachem-LI jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny).
Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu