Motriform Dust Protect

środek przeciwpyłowy

Informacje ogólne:

Motriform Dust Protect jest skutecznym środkiem wiążącym pył, który został opracowany w celu prewencyjnej kontroli i redukcji emisji pyłu po stronach produkcyjnych w przemyśle wydobywczym, kruszeniu i rozdrabnianiu surowców, a także w celu wiązania pyłu na drogach nieutwardzonych, zwłaszcza w suchym klimacie.Został specjalnie zaprojektowany, aby zminimalizować wpływ na środowisko i być całkowicie bezpieczny dla środowiska. Jest nietoksyczny, bezpieczny dla wód gruntowych, nielotny i niepalny.

 

 Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - bezbarwna do żółtej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 1000-1250 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -25 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C > 100 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s  < 10 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Jest to doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie występują problemy z zapylaniem przemysłowym lub drogowym.

Sposób użycia:

Motriform Dust Protect łatwo rozpylać na dowolnym materiale powierzchniowym w stężeniu 10-50%. Takie dozowanie zapewnia trwałą warstwę i może złagodzić do 95-98% pyłu.

 

Pakowanie:

Motriform Dust Protect jest dostępny w beczkach 200 l,DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.