Motriform Carbo Winter

Środek przeciw zamarzaniu

Informacje ogólne:

Motriform Carbo Winter służy do rozpylania na węgiel i inne materiały sypkie oraz ściany w wagonach oraz w magazynach w okresie zimowym w celu zapobieżenia zamarzaniu węgla i jego przymarzaniu do ścian wagonów kolejowych. Środek jest skuteczny w temperaturach poniżej - 30 ° C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - jasnożółta PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  1050-1150 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -50 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C > 100 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s  < 7 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Motriform Carbo Winter po zroszeniu węgla działa dwufunkcyjnie: obniża temperaturę krzepnięcia wody i przeciwdziała jej zamarzaniu, a przy niższych stężeniach modyfikuje strukturę lodu tak, że traci on właściwości wiążące. Zalecamy również, do stosowania w piecach retortowych przy użyciu każdego rodzaju węgla, eko-groszków i miałów. Dodatkowo, Preparat zdecydowanie polepsza proces spalania i wymiany ciepła co przekłada się na oszczędność w ilości spalanego opału. Radykalnie ogranicza pylenie przy załadunku węgla do pieca, składowaniu węgla i magazynowaniu. Zmniejsza ilości emitowanego pyłu do środowiska oraz likwiduje roszenie w zasobniku węgla, co zabezpiecza zasobnik przed korozją.
Motriform Carbo Winter jest środkiem, który nie działa szkodliwie na organizm człowieka. Odczyn pH posiada taki jak woda pitna, dzięki czemu nie działa szkodliwie na skórę, nie wysusza i nie drażni.
Motriform Carbo Winter jest środkiem, który ulega biodegradacji w naturalnym środowisku.
Motriform Carbo Winter jest pozbawiony zapachu.

Sposób użycia:

Motriform Carbo Winter natryskuje się na węgiel i ściany wagonów. Motriform Carbo Winter jest gotowym preparatem nie wymagającym rozcieńczenia. W celu obniżenia kosztów przy mniejszych mrozach można rozcieńczyć go wodą.

Natrysk bezpośrednio na materiał sypki lub ściany.

Pakowanie:

Motriform Carbo Winter jest dostępny luzem, w beczkach 200 litrowych, DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.