Produkcja

Pokaż #
Nazwa Stanowisko Telefon Faks
Adam Grzelak Kierownik Zakładu Produkcji Chemicznej +48 24 3672504 +48 24 367 2509
Marzena Giżyńska Referent ds. składu podatkowego +48 24 367 2504 +48 24 367 2509
Wiktoria Kubińska Referent ds. składu podatkowego +48 24 367 2504 +48 24 367 2509