Oznaczanie wody metodą destylacyjną wg PN-EN ISO 9029

 

 

Zakres: 0,03-5,0

Jednostka: % m/m

Metoda: destylacyjna

Badane obiekty: ropa naftowa i oleje opałowe ciężkie

Znajomość zawartości wody w ropie naftowej, olejach opałowych i innych produktach naftowych jest istotna podczas procesów przeróbki, zakupu i sprzedaży oraz przesyłania produktów. Ilość wody oznaczona niniejszą metodą w ropie naftowej ma zastosowanie m.in. do celów rozliczeniowych w nadzorowanym przesyłaniu ropy naftowej.

Zasada metody polega na podgrzaniu próbki w warunkach refluksu z rozpuszczalnikiem nie mieszającym się z wodą, który współdestyluje z wodą z próbki. Skroplony rozpuszczalnik i woda są cały czas oddzielane w odbieralniku. Woda zbiera się w skalowanej części odbieralnika, a rozpuszczalnik powraca do kolby destylacyjnej. Jako rozpuszczalnik stosowany jest ksylen. Wielkość próbki analitycznej zależy od przewidywanej zawartości wody i wynosi od 5 ml do 200 ml dla jednego pomiaru.

Wymagania: dopuszczalna zawartość wody w ciężkich olejach opałowych wg PN-C-96024 wynosi 1,0 % v/v.