firma2_980_352 zdjecie_980_352 instal2_980_352 firma1_980_352 instal_980_352

Tytuł projektu: "Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym"

 

PACHEMTECH LOGO 50

logo-NCBiR

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Umowa nr POIR.01.01.01-00-0377/17

Projekt realizowany od lipca 2018 r. do czerwca 2021 r.  wspólnie z INiG - PIB Kraków jako podwykonawcą

W ramach projektu zostaną opracowane technologie:

  1. Innowacyjny deemulgator do odsalania rop parafinowych o indeksie API powyżej 40°, do elektrodehydratorów w rafineriach, który będzie efektywnie odsalał ropę naftową dodatkowo przeciwdziałając korozyjne i tworzeniu się osadów.
  2. Innowacyjny wielofunkcyjny deemulgator do rozbijania emulsji z udziałem aromatycznych rop asfaltenowych, o indeksie API poniżej 40°, do elektrodehydratorów w przemyśle wydobywczym ropy, który efektywnie rozdzieli emulsję na czyste fazy węglowodorową i wodną oraz obniży lepkość ropy naftowej.
  3. Innowacyjny inhibitor korozji do wody morskiej do instalacji na platformach wiertniczych, który będzie chronił przed korozją instalacje do zatłaczania wody z powrotem do górotworu.
  4. Innowacyjny wielofunkcyjny deemulgator do rozbijania emulsji ropa naftowa-woda typu W/O na dwie czyste fazy: ropę naftową i wodę, o dodatkowych właściwościach przeciwkorozyjnych i przeciwdziałających osadom.
  5. Innowacyjny deemulgator typu „reverse demulsifier”, w tym klaryfikator wody, do rozbijania emulsji woda-węglowodory typu O/W, który będzie rozdzielał emulsję na fazę wodną i węglowodory, równocześnie przeciwdziałając korozji, tworzeniu się osadów parafinowych i mineralnych.
  6. Innowacyjny ekologiczny deemulgator oparty na ekologicznych rozpuszczalnikach, zawierający ekologiczne składniki powierzchniowoczynne, zwłaszcza pochodzenia roślinnego, który będzie rozdzielał emulsję ropa naftowa-woda na fazę wodną i węglowodorową; do zastosowania zwłaszcza na platformach wiertniczych.
  7. Innowacyjny wielofunkcyjny, wysokowydajny pakiet inhibitor korozji-deemulgator, dla złóż kondensatowych, którego zadaniem będzie równoczesna ochrona przed korozją instalacji oraz efektywny rozdział wydobywanego medium na czyste fazy: gaz ziemny, ropę naftową, gazolinę i wodę złożową.

Zakłada się, że w wyniku projektu powstanie minimum 8 innowacji produktowych wdrożonych w kraju i za granicą oraz min. 8 zgłoszeń patentowych.

Koszt całkowity: 5 315 023,95 PLN, w tym kwota dofinansowania: 3 755 099,95 PLN

 

Dostawa składników instalacji pilotażowej niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji pilotażowej w firmie Pachemtech (3)”

 

PACHEMTECH LOGO 50

logo-NCBiR

 

PACHEMTECH Sp. z o.o. ul. Kobiałka 7a 09-411 Płock, tel.: +48 24 367 2500, fax.: +48 24 367 2509, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego prowadzonego w związku z realizowanym projektem pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa składników instalacji pilotażowej niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji pilotażowej w firmie Pachemtech (3)”

Pełne Infromacje o zapytaniu ofertowym znajdują się po adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200307#

 

Dostawa elementów instalacji pilotażowej niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji pilotażowej w firmie Pachemtech (4)”

 

PACHEMTECH LOGO 50

logo-NCBiR

 

PACHEMTECH Sp. z o.o. ul. Kobiałka 7a 09-411 Płock, tel.: +48 24 367 2500, fax.: +48 24 367 2509, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego prowadzonego w związku z realizowanym projektem pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa składników instalacji pilotażowej niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji pilotażowej w firmie Pachemtech (3)”

Pełne Infromacje o zapytaniu ofertowym znajdują się po adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202455

 

Dodatki do olejów napędowych

Pachemtech oferuje wysokiej jakości wielofunkcyjne dodatki do olejów napędowych poprawiające między innymi właściwości myjąco dyspergujące (zapewniające czystość zaworów, układu zasilania paliwem, zmniejszające ilość tworzących się osadów itp.), antykorozyjne, smarnościowe, przeciwpienne, mikrobójcze, zapachowe ...

Oferujemy także dodatki jednofunkcyjne, np. zapewniające utrzymanie odpowiednich właściwości antypiennych lub antykorozyjnych lub też zapewniających ochronę mikrobiologiczną systemów magazynowania olejów napędowych.

 Lista dodatków do oleju napędowego oferowanych przez Pachemtech