Дослідницько-розвиткові роботи

PaChemTech, за дорученням клієнтів, здійснює науково-дослідні роботи в області переробки нафти, консалтингу та експертиз в галузі виробництва і технології палива, біопалива та охорони навколишнього середовища, а також аналітику нафтопродуктів.

В даний час, в консорціумі з Інститутом нафти і газу, Державним дослідницьким інститутом, а також Яґеллонськиим університетом, ми реалізовуємо наступні дослідно-впроваджувальні проекти:

1. 1. „Розробка багатофункціонального пакету присадок, що містить інноваційний модифікатор процесу згоряння типу FBC (Fuel Born Catalyst) для легкого пічного палива", який фінансується спільно з програмою NCBiR прикладних досліджень на шляху B. Проект був запущений з жовтня 2012 до вересня 2015.

В рамках проекту буде розроблено пакет присадок, що містить інноваційний модифікатор процесу згоряння типу FBC (Fuel Born Catalyst) для легкого мазуту, призначеного для живлення сучасних опалювальних котлів. Сучасний додаток, модифікуючий процес спалювання, буде мати стабільну дисперсію металоорганічних зв'язків, комплексних перехідних металів, лужних металів або лужноземельних матеріалів, які підлягають піролітичній трансформації in-situ, утворюючи наночастки каталізатора. Застосування пакету призведе до зниження викидів твердих частинок і зменшить відкладення незгорілих речовин на елементах опалювальних печей, а також забезпечить добрі експлуатаційні властивості легкого пічного палива, відповідно до вимог норм PN-C-96024 і DIN 516031.

2. 2. "Розробка багатофункціонального пакету додатків до дизельного палива, що містить сучасні поверхнево-активних речовини", який фінансується з коштів NCBiR в рамках програми INNOTECH в рамах програми In-Tech. Проект реалізується з липня 2013 року, до червня 2016.

Предметом проекту є розробка технології виготовлення багатофункціонального пакетe присадок для дизельного палива, що містить поверхнево-активні речовини, призначені для живлення сучасних двигунів з самочинним займанням. Головним складником пакету додатків буде мийно-диспергуюча речовина відносної стабільності, і покращена, по відношенню до застосовуваної до даного часу, і відповідно до неї підібрані деемульгаційні і антипінні додатки. Покращення дизельного палива розробленим пакетом додатків забезпечить хороші експлуатаційні властивості дизельного палива згідно з вимогами норми PN-EN 590 і Світової Карти Палива (WWFC 2006), а також знизить витрату палива, зменшить втрату потужності двигуна, зменшить ризик пошкодження систем вприскування палива, а також зменшити викиди токсичних компонентів вихлопних газів.