Opracowanie i produkcja własnych pakietów dodatków uszlachetniających do:

 • benzyn,
 • olejów napędowych,
 • olejów opałowych,
 • biopaliw bazujących na RME (B100, B20, B30),
 • biopaliw zawierających etanol,
 • inne.

Komponowanie i wytwarzanie pakietów dodatków do wydobycia ropy i gazu:

 • deemulgatory,
 • inhibitory korozji,
 • inhibitory hydratów,
 • dodatki wielofunkcyjne,
 • inhibitory parafin i asfaltenów,
 • depresatory,
 • inne.

Laboratorium oferuje usługi w zakresie:

 • badania paliw ciekłych,
 • badania biopaliw ciekłych i biokomponentów,
 • badania innych produktów naftowych,
 • oceny efektywności działania dodatków uszlachetniających do paliw i biopaliw ciekłych,
 • badania mikrobiologiczne paliw i biopaliw ciekłych, w tym ocenę efektywności działania biocydów.

Firma Pachemtech na zlecenie Klientów realizuje prace badawczo - rozwojowe z dziedziny:

 • przetwórstwa ropy naftowej,
 • doradztwa i ekspertyz w zakresie produkcji i technologii paliw, biopaliw i ochrony środowiska,
 • analityki produktów naftowych.