Додатки до ЗНГ (LPG)

Dodatki do LPG obejmują gównie inhibitory korozji gwarantujące utrzymanie korozji na poziomie wymaganym przez normy lub indywidualne wymagania odbiorców.  Oferujemy także doddatki wielofunkcyjne, zawierające między innymi składniki smarnościowe, składniki zabezpieczające gniazda zaworowe silników przed zużyciem.

Показувати
PACHEM - GAS-1M Інгібітор корозії ЗНГ (LPG)
PACHEM-LPG_M Багатофункціональний пакет додатків до рідкого газу ЗНГ (LPG)
PACHEM - GAS- 1 Додаток до добування природного газу