PACHEM-B200

Dodatek wielofunkcyjny do benzyn

Informacje ogólne:

Pachem-B200 jest wielofunkcyjnym dodatkiem do benzyn. Stosowany w przemyśle petrochemicznym, niniejszy dodatek o szerokim spektrum działania, poprawia zarówno właściwości użytkowe jak i magazynowe nowoczesnych benzyn silnikowych.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  barwa bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  900-940 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 62 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   < 10 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-B200 zalecany do wysokiej klasy benzyn typu 95 oraz 98.
Pachem-B200 posiada następujące właściwości:
• myjąco-dyspergujące
• antykorozyjne,
• antyutleniające,
• antypienne,
• deemulgujące
• smarnościowe

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-B200 wynosi 250-350 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości paliwa bazowego.

Pakowanie:

Pachem-B200 jest dostępny w beczkach 200 l,  DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu