Jesteśmy firmą nową ale dzięki osobom ją tworzącym, posiadamy ogromne, wieloletnie doświadczenie w zakresie technologii paliw, biopaliw, technologii rafineryjnych oraz technologii produkcji wszelkiego rodzaju dodatków uszlachetniających do benzyn, olejów napędowych, biopaliw. Posiadamy także doświadczenie w opracowywaniu i produkcji dodatków specjalnych stosowanych między innymi jako chemikalia procesowe wspomagające lub ochronne w procesach chemicznych oraz w procesach wydobycia ropy naftowej i gazu. Specjalistyczne laboratorium badawczo-analityczne świadczy usługi badawcze w zakresie analiz produktów naftowych, a zwłaszcza paliw i biopaliw, a także usługi związane z analityką środowiskową.


Z naszych usług badawczych mogą korzystać producenci i dystrybutorzy paliw i biopaliw, a także osoby lub instytucje potrzebujące doradztwa i ekspertyz w zakresie produkcji i technologii paliw, biopaliw i ochrony środowiska.

 

Produkcja Chemikaliów

Główną specjalnością firmy Pachemtech jest opracowywanie technologii i produkcja własna pakietów dodatków uszlachetniających do:
- benzyn,
- olejów napędowych,
- olejów opałowych,
- biopaliw bazujących na RME (B100, B20, B30)
- biopaliw zawierających etanol
W najbliższej przyszłości w naszej ofercie pojawią się także dodatki specjalne, stosowane przy wydobyciu ropy naftowej i gazu.
W produkcji pakietów dodatków wykorzystujemy komponenty najwyższej, światowej jakości, które kupujemy od wiodących firm specjalizujących się w syntezie i produkcji chemikaliów dla najbardziej wymagających odbiorców.
Współpracujemy z firmami z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu i Azji.

Technologie

Na zamówienie klientów oferujemy lub opracowujemy projekty technologiczne produkcji paliw i biopaliw. Dostosowujemy technologie do posiadanej przez klienta infrastruktury produkcyjnej lub też optymalizujemy istniejące procesy produkcyjne pod kątem wydajności, jakości produktów lub też efektywności energetycznej.

Laboratorium badawczo-analityczne

Laboratorium badawczo-analityczne dysponuje wysokiej klasy wyposażeniem pomiarowym i badawczym, spełniającym wymagania najnowszych edycji norm europejskich. Jego specjalnością będą badania produktów ropopochodnych oraz produktów pochodzących ze źródeł odnawialnych, jak również wszelkich chemikaliów i próbek środowiskowych, związanych z procesami produkcji, dystrybucji, użytkowania i utylizacji paliw oraz biopaliw.
Dzięki zatrudnieniu doświadczonych i wyspecjalizowanych w w/w dziedzinach analityki specjalistów, Laboratorium uzyska wkrótce Certyfikat Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-N 17025, w następującym zakresie:
- badania benzyn i biobenzyn silnikowych,
- badania olejów napędowych oraz olejów napędowych z dodatkiem FAME,
- badania FAME i innych biokomponentów (np. bioetanolu),
- badania innych surowców, półproduktów i produktów rafineryjnych i petrochemicznych, w tym benzyny lotniczej, olejów opałowych, rozpuszczalników, rozcieńczalników oraz różnorodnych odczynników chemicznych,
- badania zawartości produktów ropopochodnych w próbkach środowiskowych (wody, gleby),
- pobierania próbek paliw, biopaliw, biokomponentów i próbek środowiskowych na zlecenie Klientów.

Laboratorium badawczo-analityczne, oferuje także badania własności fizykochemicznych oraz - nie oferowaną przez inne, znane w Polsce laboratoria - identyfikację składu różnorodnych produktów chemicznych i mieszanin organicznych, jak również ekspertyzy analityczne na temat przyczyn zakłóceń w przebiegu procesów technologicznych czy niedostatecznej jakości produktów.

Na zlecenie Klienta, opracujemy także błyskawicznie i w profesjonalny sposób, metody badawcze własne, związane z analityką nietypowych i nieznormalizowanych produktów organicznych.
Dzięki wiedzy, praktycznemu, wieloletniemu doświadczeniu i znajomości zagadnień oraz problemów polskich i zagranicznych laboratoriów badawczych, Laboratorium nasze zaoferuje wkrótce certyfikowane wzorce i materiały odniesienia, będące bardzo pożądanym i deficytowym towarem na rynku analitycznym.