PACHEM-B200S

Dodatek wielofunkcyjny uniwersalny do benzyn

Informacje ogólne:

Pachem-B200S to wielofunkcyjny, uniwersalny dodatek do benzyn. Stosowany w przemyśle petrochemicznym, niniejszy dodatek w szerokim spektrum działania, poprawia zarówno właściwości użytkowe jak i magazynowe nowoczesnych benzyn silnikowych.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  850 - 900 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   < 1,0 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-B200S) zalecany jest do otrzymywania wysokiej klasy benzyn typu 95 i 98.
Pachem-B200SU) posiada następujące właściwości:
 myjąco-dyspergujące
 antykorozyjne
 antyutleniające
 antypienne
 deemulgujące
 smarnościowe

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-B200S wynosi 150-350 ppm wagowych.
Wielkość dawki należy dostosować do jakości paliwa bazowego.

Pakowanie:

Pachem-B200S jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny).

Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu