PACHEM-OCT90

Dodatek podwyższający liczbę oktanową benzyn

Informacje ogólne:

Pachem-OCT90 jest dodatkiem do benzyn silnikowych podwyższającym liczbę oktanową i poprawiającym ekonomiczność zużycia paliwa. Jest to metaloorganiczny dodatek przeciwstukowy, powstały na bazie trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (metaloorganiczny związek chemiczny z grupy kompleksów karbonylkowo –cyklopentadienylo -wych manganu). Pachem-OCT90 jest bardzo wydajnym produktem, zapewniającym producentom zwiększenie liczby oktanowej benzyn silnikowych w ekonomiczny sposób. Pachem-OCT90 - nawet w małej dawce – zapewnia osiągnięcie wymaganej wartości liczby oktanowej, przy komponowaniu paliwa z mniej cennych składników. Pachem-OCT90 jest klarowną, homogeniczną cieczą o barwie bursztynowej, zachowującą stabilność w szerokim zakresie temperatur.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  1000-1200 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 20 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 55 PN-EN ISO 2719:2007
Zawartość manganu % m/m  13,4-15,0 PB-04 - wydanie 1

Zastosowanie:

Pachem-OCT90 jest zalecany do otrzymania wysokiej klasy benzyn silnikowych o liczbie oktanowej 95 i 98. Pachem-OCT90 zapewnia poprawę efektywności zużycia paliwa, w zależności od charakterystyki benzyny bazowej.
Produkt zapewnia obniżenie kosztów operacyjnych w wyniku poprawy właściwości przeciwstukowych i nasilenia procesu spalania.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-OCT90 wynosi 30-50 ppm masowych.
Wielkość dawki należy dostosować do jakości benzyny bazowej i wymaganej wartości (poprawy) liczby oktanowej.

Pakowanie:

Pachem-OCT90 jest dostępny w beczkach 200 litrowych.
Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu