PACHEM – GAS-1

Inhibitor korozji LPG

Główne informacje:

Pachem-GAS-1 to inhibitor korozji LPG do zastosowania przemysłowego. Dzięki specjalnie dobranej formule posiada silne właściwości przeciwkorozyjne. Pachem-GAS-1 jest klarowną, homogeniczną cieczą barwy bursztynowej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -   bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 800-920 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s  < 4 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-GAS-1 przeznaczony jest jako dodatek antykorozyjny do gazu płynnego LPG.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-GAS-1 wynosi 60-100 ppm m/m. Dla bardzo korozyjnego LPG może okazać się konieczne zwiększenie
dozowania - np. do 200 ppm m/m

Pakowanie:

Pachem-GAS-1 jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu