Dodatki do LPG

Dodatki do LPG obejmują gównie inhibitory korozji gwarantujące utrzymanie korozji na poziomie wymaganym przez normy lub indywidualne wymagania odbiorców.  Oferujemy także doddatki wielofunkcyjne, zawierające między innymi składniki smarnościowe, składniki zabezpieczające gniazda zaworowe silników przed zużyciem.

Lista oferowanych przez Pachemtech dodatków do LPG