PACHEM-LPG_M

Wielofukcyjny pakiet dodatków do gazu płynnego LPG

Informacje ogólne:

Pachem-LPG_M to wielofunkcyjny pakiet dodatków uszlachetniających do gazu płynnego LPG zasilającego samochody. Produkt posiada szereg właściwości w szczególnści myjących i antykorozyjnych.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  -    Żółta PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  860-930 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   < 7 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie - częściowa Ocena wizualna
Rozpuszczalnoś w węglowodorach - dobra Ocena wizualna

Zastosowanie:

Pachem-LPG_M przeznaczony jest do uszlachetniania gazu płynnego. Pakiet poprawia wiele właściwości fizyko-chemicznych gazu płynnego oraz zabezpiecza gniazda zaworowe w głowicy silnika przed ich nadmiernym zużyciem.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-LPG_M wynosi 150 do 200 ppm wagowych.Wysokość dozowania należy dostosować do jakości LPG,zwłaszcza jego działania korozyjnego.

Pakowanie:

Pachem LPG_M jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu