PACHEM-Therm-OP

Wielofunkcyjny pakiet dodatków do lekkich olejów opałowych

Informacje ogólne:

Pachem-Therm-OP to wielofunkcyjny, bezpopiołowy pakiet dodatków uszlachetniających do lekkiego oleju opałowego. Dzięki specjalnie dobranym składnikom poprawia właściwości użytkowe oleju, zapewniając jednocześnie bezpopiołowy proces spalania. Zawartość odpowiedniego biocydu umożliwia bezpieczne magazynowanie oleju opałowego. Pachem-Therm-OP jest klarowną, homogeniczną cieczą o barwie bursztynowej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  880-940 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-20 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 62 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   > 7 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-Therm-OP przeznaczony jest do uszlachetniania lekkiego oleju opałowego. Pakiet poprawia wiele właściwości fizyko-chemicznych oleju oraz zabezpiecza przed utratą jego własności w trakcie magazynowania, dzięki obecności odpowiednio dobranego biocydu. Na uwagę zasługuje w szczególności jego bezpopiołowy charakter (green energy fuels).

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-Therm-OP wynosi 300-400 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości oleju bazowego.

Pakowanie:

Pachem-Therm-OP jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu