PACHEM-D80

Wielofunkcyjny pakiet dodatków do olejów napędowych

Główne informacje:

Pachem-D80 to wielofunkcyjny pakiet dodatków uszlachetniających do niskosiarkowych olejów  napędowych. Dzięki specjalnie dobranym składnikom posiada właściwości super myjące, antykorozyjne, przeciwpienne, smarowe, antyutleniające, deemulgujące oraz zapobiegające powstawaniu osadów. Pachem-D80 jest klarowną, homogeniczną cieczą o barwie bursztynowej zachowującą swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  880-920 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 55 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   > 8 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-D80 przeznaczony jest do uszlachetniania niskosiarkowych olejów napędowych. Pakiet poprawia wiele właściwości fizyko-chemicznych paliwa oraz zabezpiecza zawory dolotowe w silniku Diesla przed gromadzeniem się niepożądanych osadów.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-D80 wynosi 250-350 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości paliwa bazowego.

Pakowanie:

Pachem-D80 jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu