Pachem-D100

Wielofunkcyjny pakiet dodatków do olejów napędowych

Główne informacje:

Pachem-D100 to wielofunkcyjny pakiet dodatków uszlachetniających do niskosiarkowych olejów napędowych. Dzięki specjalnie dobranym składnikom posiada właściwości super myjące, antykorozyjne, przeciwpienne, smarowe, antyutleniające, deemulgujące oraz zapobiegające powstawaniu osadów. Pachem-D100 jest klarowną, homogeniczną cieczą o barwie bursztynowej zachowującą swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  880-920 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  >62 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   >8 PN-EN ISO 3104:2004
Zawartość biocydu % m/m > 0,5 PB-02 – wydanie 1
Smarność µm < 460 PN-EN ISO 12156 -1:2008

Zastosowanie:

Pachem-D100 przeznaczony jest do uszlachetniania niskosiarkowych olejów napędowych. Pakiet poprawia wiele właściwości fizyko-chemicznych paliwa oraz zabezpiecza zawory dolotowe w silniku Diesla przed gromadzeniem się niepożądanych osadów.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-D100 wynosi 270-350 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości paliwa bazowego.

Pakowanie:

Pachem-D100 jest dostępny w beczkach 200 l,  DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu