PACHEM-D100B

Wielofunkcyjny pakiet dodatków do olejów napędowych

Główne informacje:

Pachem-D100B to wielofunkcyjny pakiet dodatków do nowej generacji olejów napędowych charakteryzujący się lepszymi właściwościami super-myjącymi, antykorozyjnymi przeciwpiennymi, smarowymi, przeciwutleniającymi, deemulgującymi i biobójczymi. Paliwo Diesel zawierające Pachem-D100B w zalecanej dawce spełnia wymagania normy PN-EN ISO 590. Pachem-D100B oferuje wyjątkową wydajność super myjącą paliwa Diesel (udowodnioną w badaniach silnikowych XUD-9 i DW10), która gwarantuje czysty system silnika i większą oszczędność paliwa.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  890-920 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  >45 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   <8 PN-EN ISO 3104:2004
Smarność µm < 460 PN-EN ISO 12156 -1:2008

Zastosowanie:

Pakiet Pachem D100B może być stosowany do oleju napędowego jak również do oleju napędowego z domieszką bioestrów (B5, B7).

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-D100B wynosi od 200 do 300 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości paliwa bazowego.

Pakowanie:

Pachem-D100B jest dostępny w beczkach 200 l,  DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu