PACHEM-DV900A

Dodatek wielofunkcyjny do olejów napędowych Premium

Informacje ogólne:

Pachem-DV900A to wielofunkcyjny pakiet dodatków uszlachetniających do produkcji niskosiarkowych olejów napędowych typu PREMIUM, którego podstawowym zadaniem jest podwyższenie liczby cetanowej. Liczba cetanowa jest jednym z podstawowych parametrów olejów napędowych zależących od ich składu, wskaźnikiem zdolności paliwa do samozapłonu determinującym jakość danego oleju napędowego. Pachem-DV900A, dzięki specjalnie dobranym składnikom, podwyższa liczbę cetanową olejów napędowych nie pogarszając właściwości fizyko-chemicznych paliwa. Pakiet posiada właściwości myjące, antykorozyjne, przeciwpienne, smarowe, antyutleniające, deemulgujące i zapobiegające powstawaniu osadów. Pachem-DV900A jest klarowną, homogeniczną cieczą o barwie bursztynowej zachowującą swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  920-980 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C > 62 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   < 4 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-DV900A przeznaczony jest do uszlachetniania niskosiarkowych olejów napędowych. Pakiet podwyższa liczbę cetanową paliwa do wartości powyżej 55 jednostek oraz poprawia właściwości myjące i dyspergujące paliwa do poziomów osiąganych przez oleje napędowe najwyższych klas typu PREMIUM jak wykazano w testach silnikowych XUD-9 i DW-10.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-DV900A wynosi 900-1000 ppm wagowych. Pakiet należy stosować jako uzupełnienie do pakietu podstawowego Pachem-D100, Pachem-D100A, Pachem-D110 lub Pachem-D110A.

Pakowanie:

Pachem-DV900A jest dostępny w beczkach 200 l,  DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu