PACHEM-D100KA

Pakiet wielofunkcyjny do niskosiarkowych olejów napędowych

Informacje ogólne:

Pachem-D100KA to wielofunkcyjny pakiet dodatków uszlachetniających do niskosiarkowych olejów napędowych. Dzięki specjalnie dobranym składnikom posiada właściwości super myjące, antykorozyjne, przeciwpienne, smarnościowe, deemulgujące oraz zapobiegające powstawaniu osadów. Pakiet ten posiada także podwyższone właściwości antyutleniające i niskotemperaturowe do zastosowań w olejach napędowych B-7. Pachem-D100KA jest klarowną, homogeniczną cieczą o barwie bursztynowej, zachowującą swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  900-930 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 62 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   > 8    PN-EN ISO 3104:2004
Zawartość biocydu % m/m > 0,4 PB-02 – wydanie 1
Smarność µm < 460 PN-EN ISO 12156 -1:2008

Zastosowanie:

Pachem-D100KA przeznaczony jest do niskosiarkowych olejów napędowych. Pakiet poprawia wiele właściwości fizyko-chemicznych paliwa oraz zabezpiecza zawory dolotowe w silniku Diesla przed gromadzeniem się niepożądanych osadów. W zalecanej dawce gwarantuje ekstremalne właściwości myjące potwierdzone w testach XUD-9 oraz DW-100; w teście XUD-9 (wg. metody CEC PF-23-01) wskaźnik zmniejszenia drożności rozpylaczy przy wzniosie iglicy 0,1 mm na poziomie znacznie poniżej 30%, natomiast w teście DW-10 (zgodnie z procedurą CEC F-98-08) spadek mocy silnika - max. 0 % (efekt „clean up”).

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-D100KA wynosi 350-450 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości paliwa bazowego.

Pakowanie:

Pachem-D100KA jest dostępny w beczkach 200 l,  DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu