PACHEM-Emergency

Dodatek Ratunkowy do olejów napędowych

Informacje ogólne:

Pachem-Emergency to specjalnie opracowany dodatek do zastosowań doraźnych na stacjach paliwowych, na których stwierdzono bardzo złe właściwości stabilności termo-oksydacyjnej paliw B-7 lub B-100.  Pogorszenie tych właściwości występuje często w efekcie kontaminacji paliwa śladowymi ilościami (nawet poniżej 1 ppm) niektórych metali (np. miedzi) lub też zastosowaniem niezabezpieczonych antyoksydacyjnie estrów jako komponentów biopaliw.
Pachem-Emergency zawiera bardzo aktywną kompozycję antyutleniaczy i inhibitorów metali, która przywraca biopaliwom odpowiedni poziom stabilności eliminując potrzebę wycofywania paliwa ze stacji i jego utylizację.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  bursztynowa    PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  905-915 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-20 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 55    PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   > 1    PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-Emergency przeznaczony jest dla olejów napędowych zawierających estry (paliwo B-7) lub czystego biopaliwa (B-100), które w warunkach przechowywania lub sprzedaży utraciły stabilność termooksydacyjn

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-Emergency wynosi  od 1000 do 5000 ppm wagowych w zależności od poziomu utraty stabilności

Pakowanie:

Pachem-Emergency jest dostępny w kanistrach 10 i 20 litrowych oraz beczkach 200 l . Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu