PACHEM-DCFI-0

Depresator do olejów napędowych

Informacje ogólne:

Pachem-DCFI-0 to dodatek do olejów napędowych i średnich destylatów naftowych zapobiegający wytrąceniu się parafin i tym samym poprawiający płynność w niskich temperaturach. Dzięki specjalnie dobranym składnikom obniża temperaturę zablokowania zimnego filtru (CFPP), tj. temperaturę w której mogą nastąpić zakłócenia w dopływie paliwa do silnika w układach zasilania wyposażonych w filtr siatkowy oraz zapobiegający wytrącaniu się parafin w zbiornikach (tzw. Działanie WAFI). Pachem-DCFI-0 jest cieczą o wysokiej lepkości i  barwie bursztynowej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  900-940    PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  ok.0 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 62 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   > 30 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-DCFI-0 przeznaczony jest do poprawiania właściwości płynnych olejów napędowych i  średnich destylatów. Pakiet obniża temperaturę zablokowania zimnego filtru dostosowując właściwości niskotemperaturowe paliwa do użytkowania w warunkach zimowych.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-DCFI-0 wynosi  200-500 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości paliwa bazowego oraz zakładanych właściwości niskotemperaturowych.
W celu uzyskania maksymalnej efektywności, dodatek powinien być dodawany do paliwa w temperaturze ok. 10 °C wyższej od temperatury mętnienia tego paliwa.  Dodawanie depresatora do paliwa, w którym nastąpiła już krystalizacja parafin znacznie pogarsza lub nawet uniemożliwia jego działanie

Pakowanie:

Pachem-DCF-0 jest dostępny w beczkach 200 l,  DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu