PACHEM-D100K

Wielofunkcyjny dodatek do olejów magazynowych

Informacje ogólne:

Pachem-D100K to wielofunkcyjny pakiet dodatków uszlachetniających do przejściowych olejów napędowych o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych. Dzięki specjalnie dobranym składnikom posiada właściwości super myjące, antykorozyjne, przeciwpienne, smarowe, antyutleniające, deemulgujące oraz zapobiegające powstawaniu osadów. Pachem-D100K jest klarowną, homogeniczną cieczą o barwie bursztynowej zachowującą swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  880-920    PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 40    PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   4-9 PN-EN ISO 3104:2004
Zawartość biocydu % m/m > 0,4 PB-02 - wydanie 1
Smarność µm < 460 PN-EN ISO 12156 -1:2008

Zastosowanie:

Pachem-D100K przeznaczony jest do uszlachetniania niskosiarkowych olejów napędowych. Pakiet poprawia właściwości niskotemperaturowe oraz  wiele właściwości fizyko-chemicznych paliwa i zabezpiecza zawory dolotowe w silniku Diesla przed gromadzeniem się niepożądanych osadów.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-D100K wynosi 300-350 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości paliwa bazowego.

Pakowanie:

Pachem-D100K jest dostępny w beczkach 200 l,  DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu