PACHEM-DV900

Dodatek do niskosiarkowych olejów napędowych

Główne informacje:

Pachem-DV900 to wielofunkcyjny pakiet dodatków ze specjalnie opracowaną kompozycją składników aktywnych w celu poprawy jakości olejów napędowych DO POZIOMU PALIWA KLASY PREMIUM, a w szczególności poprawy zużycia paliwa oraz czystości silnika. Jako działanie podstawowe Pachem-DV900 zapewnia wzrost liczby cetanowej paliwa.
Dzięki odpowiednio dobranym składnikom Pachem-DV900 zapewnia ponadto następujące funkcjonalności:
 Nadzwyczajne właściwości myjąco-dyspergujące,
 Właściwości antykorozyjne,
 Właściwości Przeciwpienne,
 Stabilność termo-oksydacyjną,
Pachem-DV900 jest klarowną, homogeniczną cieczą o barwie bursztynowej zachowującą swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  920-980 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  >62 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   <4 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-DV900 przeznaczony jest do uszlachetniania niskosiarkowych olejów napędowych. Pakiet podwyższa liczbę cetanową paliwa do wartości powyżej 55 jednostek oraz poprawia właściwości myjące i dyspergujące paliwa do poziomów osiąganych przez oleje napędowe najwyższych klas jak wykazano w testach silnikowych XUD-9 i DW-10.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-DV900 wynosi 900-1000 ppm wagowych. Pakiet należy stosować jako uzupełnienie do pakietu podstawowego Pachem-D100, Pachem-D100A, Pachem-D110 lub Pachem-D110A.

Pakowanie:

Pachem-DV900 jest dostępny w beczkach 200 l,  DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu