PACHEM-DCFI-2545B

Depresator typu WAFI do olejów napędowych

Informacje ogólne:

Pachem-DCFI-2545B to dodatek do średnich destylatów naftowych zapobiegający wytrąceniu się parafin i tym samym poprawiający płynność w niskich temperaturach. Dodatek jest depresatorem typu WAFI. Dzięki specjalnie dobranym składnikom obniża temperaturę zablokowania zimnego filtru (CFPP), tj. temperaturę w której mogą nastąpić zakłócenia w dopływie paliwa do silnika w układach zasilania wyposażonych w filtr siatkowy. Pachem-DCFI-2545B jest cieczą o barwie bursztynowej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  870-910 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  ≤ -45 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 45 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   2-5 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-DCFI-2545B przeznaczony jest do poprawiania właściwości płynnych średnich destylatów. Pakiet obniża temperaturę zablokowania zimnego filtru dostosowując właściwości niskotemperaturowe paliwa do użytkowania w warunkach zimowych.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-DCFI-2545B wynosi 600 - 1000 ppm wagowych. Zalecana dawka wynosi 800 ppm. Ostateczną dawkę należy dostosować do jakości i składu paliwa bazowego oraz zakładanych właściwości niskotemperaturowych.

Pakowanie:

Pachem-DCFI-2545B jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny).
Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

 

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu