PACHEM-DCFI-7010C

Depresator typu WAFI do olejów napędowych

Informacje ogólne:

Pachem-DCFI-7010C to dodatek do średnich destylatów naftowych zapobiegający wytrąceniu się parafin i tym samym poprawiający płynność w niskich temperaturach. Dodatek jest depresatorem typu WAFI. Dzięki specjalnie dobranym składnikom obniża temperaturę zablokowania
zimnego filtru (CFPP), tj. temperaturę w której mogą nastąpić zakłócenia w dopływie paliwa do silnika w układach zasilania wyposażonych w filtr siatkowy. Pachem-DCFI-7010C jest cieczą o barwie bursztynowej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  890-930 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  ≤-10 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 45 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   10-14 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-DCFI-7010C przeznaczony jest do poprawiania właściwości płynnych średnich destylatów. Pakiet obniża temperaturę zablokowania zimnego filtru dostosowując właściwości niskotemperaturowe paliwa do użytkowania w warunkach zimowych.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-DCFI-7010C wynosi 215-350 ppm wagowych w zależności od pożądanej wartości CFPP. Zalecana dawka wynosi 285ppm. Dawkę ostateczną należy dostosować do jakości i składu paliwa bazowego oraz zakładanych właściwości niskotemperaturowych.

Pakowanie:

Pachem-DCFI-7010C jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny).
Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu