PACHEM-DCFI

Depresator typu WAFI do olejów napędowych

Główne informacje:

Pachem-DCFI to dodatek do średnich destylatów naftowych zapobiegający wytrąceniu się parafin i tym samym poprawiający płynność w niskich temperaturach. Dzięki specjalnie dobranym składnikom obniża temperaturę zablokowania zimnego filtru (CFPP), tj. temperaturę w której mogą nastąpić zakłócenia w dopływie paliwa do silnika w układach zasilania wyposażonych w filtr siatkowy. Pachem-DCFI jest cieczą o wysokiej lepkości i barwie bursztynowej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  900 – 940 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  0 – 2 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 62 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   ok. 100 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-DCFI przeznaczony jest do poprawiania właściwości płynnych średnich destylatów. Pakiet obniża temperaturę zablokowania zimnego filtru dostosowując właściwości niskotemperaturowe paliwa do użytkowania w warunkach zimowych.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-DCFI wynosi 100-300 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości paliwa bazowego oraz zakładanych właściwości niskotemperaturowych.  Dla frakcji o bardzo złej charakterystyce niskotemperaturowej może być niezbędne zastosowanie dawki podwyższonej; nawet powyzej 1000 ppm

Pakowanie:

Pachem-DCFI jest dostępny w beczkach 200 l,  DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu