PACHEM-GWA40

Dodatek zapachowy do produktów naftowych

Informacje ogólne:

Pachem-GWA40 to dodatek zapachowy do zastosowania przemysłowego. Dzięki specjalnie dobranej formule ma przyjemną
woń pigwy, która doskonale maskuje nieprzyjemny zapach paliwa.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  bezbarwny
do żółtego
PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  920 - 960 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 62 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   < 7 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-GWA40 przeznaczony jest jako dodatek zapachowy do olejów napędowych, lekkich i średnich destylatów oraz innych produktów naftowych o nieprzyjemnym zapachu.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-GWA40 wynosi 5 - 30 ppm wagowych w zależności od potrzeb.

Pakowanie:

Pachem-GWA40 jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny).
Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu