PACHEM-DCI

Dodatek cetanowy do olejów napędowych

Główne informacje:

Pachem-DCI to dodatek do olejów napędowych podwyższający liczbę cetanową. Liczba cetanowa jest jednym z podstawowych parametrów olejów napędowych zależących od ich składu, wskaźnikiem zdolności paliwa do samozapłonu determinującym jakość danego oleju napędowego. Pachem-DCI jest cieczą klarowną i bezbarwną.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - Ciecz bezbarwna PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  960 – 970 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-50 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C > 62 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   > 1 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-DCI przeznaczony jest do podwyższania liczby cetanowej olejów napędowych.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-DCI wynosi 800-1000 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości paliwa bazowego oraz oczekiwań klientów.

Pakowanie:

Pachem-DCI jest dostępny w beczkach 200 l,  DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu