PACHEM-125

Wielofunkcyjny pakiet dodatków do olejów napędowych

Informacje ogólne:

Pachem-125 to wielofunkcyjny pakiet dodatków uszlachetniających do średnich destylatów. Dzięki specjalnie dobranym składnikom posiada właściwości biocydowe – zapobiegające rozwojowi mikroorganizmów (bakterii, grzybów), myjąco-dyspergujące, antykorozyjne, przeciwpienne, deemulgujące oraz zapobiegające powstawaniu osadów. Pachem-125 jest homogeniczną cieczą o barwie bursztynowej zachowującą swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3

880 -940

PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 62 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   < 8 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-125 przeznaczony jest do zabezpieczania mikrobiologicznego i uszlachetniania średnich destylatów (między innymi: olejów napędowych, lekkich olejów opałowych, bioestrów).

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-125 wynosi 120-150 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości paliwa bazowego.

Pakowanie:

Pachem-125 jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu