PACHEM-CSFT

Pakiet dodatków uszlachetniających do bioestrów (RME i FAME) poprawiający CSFT

Informacje ogólne:

Pachem-CSFT jest to pakiet dodatków przeznaczony do bioestrów poprawiający tzw. cold soak filtration test (CSFT) – tj. filtracja po sezonowaniu  w niskiej temperaturze.  Pakiet zawiera składniki dyspergująco-myjące oraz depresatory zapobiegające osadzaniu się parafinopodobnych składników bioestrów

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  - bursztynowa     PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  900-950 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < 0    PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 62 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   > 30 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-CSFT przeznaczony jest do uszlachetniania bioestrów powstałych na bazie oleju rzepakowego (RME) oraz innych olejów (FAME). Pakiet poprawia właściwości dyspergująco-myjące biopaliwa oraz zabezpiecza je w trakcie długiego okresu magazynowania.  Bioester zabezpieczony pakietem charakteryzuje się dużą stabilnością oksydacyjną i nie wykazuje właściwości korozyjnych. Pachem-CSFT znacząco obniża czas filtracji w teście CSFT jednocześnie obniżając temperaturę zablokowania zimnego filtra (CFPP) oraz temperatury płynięcia bioestru.

Sposób użycia:

Dozowanie Pachem-CSFT wynosi 300-500 ppm wagowych.  W przypadku estrów o bardzo złych parametrach filtracji CSFT należy odpowiednio zwiększyć dawkę Pachem-CSFT.  W przypadku magazynowania  w niskich temperaturach,  produkt powinien być homogenizowany przed użyciem.

Uwaga: Dodatek Pachem-CSFT poprawia właściwości CSFT poprzez rozproszenie zanieczyszczeń oraz zapobieganie aglomeracji cząsteczek. Nie usuwa on jednak zanieczyszczeń, a więc w przypadku występowania dużych cząsteczek zanieczyszczeń może nie poprawić czasu CSFT. Producent zaleca sprawdzenie efektywności działania na podstawie próbki dodatku. Klient zamawiający towar bez sprawdzenia efektywności działania na próbce, działa na własne ryzyko i nie może składać reklamacji dotyczących efektywności działania dodatku.

Pakowanie:

Pachem-CSFT jest dostępny w DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu