Pachem-Bio-CFI-20

Depresator do bioestrów (RME i FAME)

Informacje ogólne:

Pachem-Bio-CFI-20 to odpowiednio wyselekcjonowany depresator, umożliwiający znaczną poprawę właściwości niskotemperaturowych bioestru (CFPP, temperatura mętnienia, temperatura płynięcia). Pachem-Bio-CFI-20 jest klarowną, homogeniczną cieczą o barwie bursztynowej i wysokiej lepkości.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  900 – 960    PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < 0 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 55 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s    < 100 PN-EN ISO 3104:2004
Zawartość biocydu (% m/m)  < 0,5 PB-02 -wydanie 1

Zastosowanie:

Pachem-Bio-CFI-20 przeznaczony jest jako dodatek poprawiający płynność RME i FAME w niskich temperaturach. Umożliwia obniżenie CFPP do poniżej – 200C, co zapewnia bezpieczne zasilanie silników bioestrem w warunkach zimowych. Większa dawka depresatora może zapewnić obniżenie wartości CFPP nawet do poniżej – 300C.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-Bio-CFI-20 wynosi 1800 - 2200 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości i rodzaju bioestru.

Pakowanie:

Pachem- Bio-CFI-20 jest dostępny w DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu