PACHEM-BZ

Wielofunkcyjny, zimowy pakiet dodatków uszlachetniających do bioestrów (RME i FAME)

Informacje ogólne:

Pachem-BZ to wielofunkcyjny, zimowy pakiet dodatków uszlachetniających do bioestrów typu RME. Zawiera dodatek poprawiający właściwości niskotemperaturowe bioestrów (obniżający temperaturę zablokowania zimnego filtra), jak również antyutleniacz, dodatek antykorozyjny i przeciwpienny. Pachem-BZ jest homogeniczną cieczą o barwie bursztynowej i wysokiej lepkości.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 900 - 940 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < 0 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  < 55 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   > 40 PN-EN ISO 3104:2004
Zawartość czynnika aktywnego - biocydu % m/m > 0,07 PB-02 – wydanie 1

Zastosowanie:

Pachem-BZ przeznaczony jest do uszlachetniania bioestrów powstałych na bazie oleju rzepakowego (RME) oraz innych olejów tłuszczowych (FAME). Pakiet poprawia wiele właściwości fizyko-chemicznych biopaliwa oraz zabezpiecza je w trakcie długiego okresu magazynowania. Bioester zabezpieczony pakietem charakteryzuje się dużą stabilnością oksydacyjną i nie wykazuje właściwości korozyjnych. Ogromną zaletą pakietu zimowego Pachem-BZ jest znaczne obniżenie temperatury zablokowania zimnego filtra (CFPP) oraz temperatury płynięcia bioestru. W zależności od rodzaju oleju, z którego powstał bioester, depresator zawarty w pakiecie może zmniejszyć CFPP do temperatury znacznie poniższej  -200C, a nawet do – 300C.

Sposób użycia:

Dozowanie Pachem-BZ wynosi 1800-2500 ppm wagowych. W przypadku estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego (RME) zalecana dawka to 2200-2300 ppm m/m, w zależności od wyjściowych właściwości bioestru i założonych do osiągnięcia własności niskotemperaturowych. W przypadku estrów innych niż RME zaleca się indywidualny dobór wielkości dozowania.

Pakowanie:

Pachem-BZ jest dostępny w DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu