PACHEM-BL

Wielofunkcyjny, letni pakiet dodatków uszlachetniających do bioestrów (RME i FAME)

Informacje ogólne:

Pachem-BL to wielofunkcyjny, letni pakiet dodatków uszlachetniających do bioestrów. Dzięki specjalnie dobranym składnikom posiada właściwości antykorozyjne, antyutleniające, deemulgujące i przeciwpienne. W jego skład wchodzi także specjalny środek biobójczy (biocyd), zapobiegający rozwojowi flory bakteryjnej i umożliwiający długie magazynowanie bioestru bez negatywnych zmian jego właściwości użytkowych. Pachem-BL jest homogeniczną cieczą o barwie bursztynowej zachowującą swoją effektywność w szerokim zakresie stosowanych temperatur.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  920-980 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  >23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   >7 PN-EN ISO 3104:2004
Zawartość czynnika aktywnego - biocydu % m/m > 0,5 PB-02 – wydanie 1

Zastosowanie:

Pachem-BL przeznaczony jest do uszlachetniania bioestrów powstałych na bazie oleju rzepakowego (RME) oraz innych olejów (FAME). Pakiet poprawia wiele właściwości fizyko-chemicznych biopaliwa, zapobiega powstawaniu osadów w silniku oraz zabezpiecza bioester w trakcie długiego okresu magazynowania dzięki obecności starannie dobranego biocydu. FAME zabezpieczone pakietem charakteryzuje się dużą stabilnością oksydacyjną i nie wykazuje właściwości korozyjnych.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-BL  wynosi 100-350 ppm wagowych w zależności od jakości i pochodzenia estrów. W przypadku estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego (RME) zalecana dawka to 125-150 ppm m/m. W przypadku estrów innych niż RME zaleca się indywidualny dobór wielkości dozowania. Produkt pozostaje płynny nawet w temperaturze do -30 °C, jednakże w temperaturze poniżej 20°C mogą pojawiać się drobne wytrącenia niektórych składników antyutleniaczy. Dlatego też, zalecane jest przechowywanie produktu w temperaturze > 20 °C lub też jego podgrzanie i wymieszanie bezpośrednio przed stosowaniem.

Pakowanie:

Pachem-BL jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu