Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0377/17 pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”

DR_281_20

deemulgator do ropy naftowej

Informacje ogólne:

DR_281_20 jest innowacyjnym deemulgatorem do odsalania rop parafinowych o indeksie API powyżej 40°, do elektrodehydratorów w rafineriach, który efektywnie odsala ropę naftową i dodatkowo przeciwdziała korozji oraz tworzeniu się osadów mineralnych i osadów parafinowo-asfaltenowych. Deemulgator skutecznie usuwa sól z ropy parafinowej do poziomu < 10 ppm w elektrodehydratorach w rafineriach. Sól w ropie jest czynnikiem korozyjnym i przyczyną ogromnych zniszczeń na instalacjach rafineryjnych na różnych etapach przeróbki ropy naftowej. Dodatkowo deemulgator przeciwdziała tworzeniu się osadów mineralnych i parafinowo-asfaltenowych na EDH i wspomaga działanie podczas dalszej przeróbki ropy. Kolejnym jego ważnym zadaniem jest obniżenie zawartości węglowodorów i ChZT w wodzie po wyjściu z elektrodehydratorów.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 °C  - ciecz bezbarwna PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 °C  kg/m3  880-940 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  °C  < -40 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  °C > 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 °C mm2/s  5-8 PN-EN ISO 3104:2004
Temperatura mętnienia °C < -40 PN-ISO 3015: 2005

Zastosowanie:

DR_281_20 jest przeznaczony do elektrodehydratorów w przemyśle rafineryjnym i wydobywczym ropy naftowej - do ciągłego dozowania.

Przed skierowaniem DR_281_20 do konkretnej rafinerii/kopalni, wskazana jest ocena jego właściwości funkcjonalnych oraz dozowania przy zastosowaniu ropy naftowej/wody, pobranych na instalacji EDH w rafinerii/kopalni ropy.

Sposób użycia:

W sposób ciągły 5 – 15 ppm, w przeliczeniu na objętość ropy naftowej i wody.

Pakowanie:

DR_281_20 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.