PACHEM D-754

Deemulgator do wydobycia ropy naftowej i gazu

Informacje ogólne:

Pachem D-754 jest unikalną kompozycją jonowych i niejonowych środków powierzchniowo-czynnych. Deemulgator Pachem D-754 jest stosowany do rozbijania emulsji wodno-olejowych. Zapewnia doskonały rozdział faz na fazę ropy naftowej i dobrej jakości fazę wodną Charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w ropie naftowej i jest stabilny w szerokim zakresie stosowania temperatur od -30°C do + 65°C. Pachem D-754 nie zawiera toksycznych grup fenolowych. Dodatkowo, deemulgator ten zawiera składniki chroniące przed korozją. Pachem D-754 jest klarowną cieczą koloru bursztynowego stabilną w szerokim zakresie temperatur.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz klarowna, koloru bursztynowego PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  880-930 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C > 25 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   < 4 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w węglowodorach  - Bardzo dobra  Ocena wizualna

Zastosowanie:

• Pachem D-754 jest dozowany do głowic odwiertów
• Pachem D-754 obniża zasolenie ropy naftowej
• Pachem D-754 rozdziela emulsję woda/ropa naftowa na dwie fazy: węglowodorową i wodną,

Sposób użycia:

Pachem D-754 jest dozowany do otworów wiertniczych w ilości 5 - 50 ppm wagowych na wydobywany strumień ( ropa z wodą ). Deemulgator nie wymaga rozcieńczania. Temperatura procesu odsalania wynosi od ok. +20 do + 60 C. W okresie letnim ropa nie wymaga podgrzewania. Deemulgator należy dozować do strumienia ropnego w takim miejscu aby mógł on dokładnie w nim się wymieszać. Korzystnie jest dozować deemulgator do strumienia zaraz po jego wydobyciu i przesłaniu do ośrodka zbiorczego.

Pakowanie:

Pachem D-754 jest dostępny w beczkach 200 litrowych lub DPPL 1000 litrowych.
Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta. Dostępne są także dostawy luzem (w cysternach).

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu