PACHEM-D-7014

Deemulgator

Informacje ogólne:

Pachem-D-7014 Jest unikalną kompozycją jonowych i niejonowych środków powierzchniowo-czynnych. Deemulgator Pachem-D-7014 jest stosowany do rozbijania emulsji wodno-olejowych. Zapewnia doskonały rozdział faz na fazę ropy naftowej i dobrej jakości fazę wodną. Charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w ropie naftowej i jest stabilny w szerokim zakresie stosowania temperatur od -30°C do + 55°C. Pachem-D-7014 nie zawiera toksycznych grup fenolowych. Dodatkowo, deemulgator ten zawiera składniki chroniące przed korozją.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  840 - 940 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  < 55 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   < 10 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w węglowodorach - Bardzo dobra Ocena wizualna

Zastosowanie:

Pachem-D-7014 jest dozowany do głowic odwiertów
Pachem-D-7014:
• obniża zasolenie ropy naftowej
• rozdziela emulsję woda/ropa naftowa na dwie fazy: węglowodorową i wodną,
• obniża lepkość ciężkiej ropy naftowej

Sposób użycia:

Pachem-D-7014 jest dozowany do otworów wiertniczych w ilości 20 - 200 ppm wagowych, a następnie jest kierowany wraz z ropą naftową do systemu separacji.

Pakowanie:

Pachem-D-7014 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych.
Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu