Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0377/17 pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”

ECO_125

Ekologiczny deemulgator głównie dla platform wiertniczych

Informacje ogólne:

ECO_125 jest wielofunkcyjnym, ekologicznym deemulgatorem opartym na ekologicznych rozpuszczalnikach i składnikach powierzchniowo-czynnych, szczególnie pochodzenia roślinnego. ECO_125 doskonale chroni przed korozją, osadzaniem sie parafin oraz kamienia na instalacji. ECO_125 wywiera niewielki wpływ na organizmy wodne.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 °C  -  Ciecz bezbarwna PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 °C  kg/m3 850-910 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia °C  < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  °C > 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 °C mm2/s  > 7 PN-EN ISO 3104:2004

 

Zastosowanie:

ECO_125 może być stosowany na platformach wiertniczych i w naziemnych kopalniach ropy naftowej. ECO_125 jest przeznaczony do zastosowania przy wydobyciu lekkich i ciężkich rop naftowych.

Przed skierowaniem produktu na konkretną platformę wiertniczą/do konkretnej kopalni ropy, wskazana jest ocena jego właściwości funkcjonalnych przy zastosowaniu ropy naftowej i wody, pobranych na konkretnej platformie wiertniczej/w konkretnej kopalni ropy.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie ECO_125 to 10-80 ppm w sposób ciągły. Zalecana dawka to 30-50 ppm w przeliczeniu na objętość ropy naftowej i wody.

Pakowanie:

ECO_125 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.