Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0377/17 pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”

ECO_70

Ekologiczny deemulgator głównie dla platform wiertniczych

Informacje ogólne:

ECO_70 jest trzyfunkcyjnym, ekologicznym deemulgatorem opartym na ekologicznych rozpuszczalnikach, zawierającym ekologiczne składniki powierzchniowo-czynne, zwłaszcza pochodzenia roślinnego. ECO_70 częściowo chroni przed korozją i parafinami.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 °C  - Ciecz bezbarwna PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 °C  kg/m3 910-970 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  °C  < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  °C > 60 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 °C mm2/s  > 7 PN-EN ISO 3104:2004

 Zastosowanie:

ECO_70 przeznaczony jest głównie do stosowania na platformach wiertniczych, może być zastosowany w naziemnych kopalniach ropy naftowej. ECO_70 jest przeznaczony do zastosowania przy wydobyciu lekkich i ciężkich rop naftowych.

Przed skierowaniem ekologicznego deemulgatora na konkretną platformę wiertniczą/do konkretnej kopalni ropy, wskazana jest ocena jego właściwości funkcjonalnych przy zastosowaniu ropy naftowej/wody, pobranych na konkretnej platformie wiertniczej/w konkretnej kopalni ropy.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie ECO_70 to 10-80 ppm w sposób ciągły, zalecana dawka to 30-50 ppm, w przeliczeniu na objętość ropy naftowej i wody.

Pakowanie:

ECO_70 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.