Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0377/17 pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”

DR_222_20

deemulgator do ropy naftowej

Informacje ogólne:

DR_222_20 jest innowacyjnym deemulgatorem do odsalania rop o szerokim zakresie właściwości (ropy typu parafinowego i asfatlenowego), o API zarówno >40° jak i <40°, o dodatkowych właściwościach przeciwkorozyjnych i antyosadowych. Efektywnie rozdziela emulsję na czystą fazę węglowodorową i wodną oraz obniża lepkość ropy naftowej. Jest skuteczny w rozdzielaniu węglowodorów i wody również w innych zastosowaniach w przemysle rafineryjnym. Jest w pełni ekologiczny i biodegradowalny.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 °C  - ciecz bezbarwna PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 °C  kg/m3  1020-1080 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  °C  < -40 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  °C > 99 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 °C mm2/s   > 35 PN-EN ISO 3104:2004
Temperatura mętnienia °C < -40 PN-ISO 3015

Zastosowanie:

DR_222_20 jest przeznaczony do elektrodehydratorów w przemyśle rafineryjnym i wydobywczym ropy naftowej – do ciągłego dozowania.

Przed skierowaniem DR_222_20 do konkretnej rafinerii/kopalni, wskazana jest ocena jego właściwości funkcjonalnychoraz dozowania przy zastosowaniu ropy naftowej/wody, pobranych na instalacji EDH w rafinerii/kopalni ropy.

Sposób użycia:

Dozowanie w sposób ciągły. Do elektrodehydratorów do procesu odwadniania i odsalania w przemyśle wydobywczym ropy naftowej dozowanie DR_222_20 wynosi do 200 ppm. Do elektrodehydratorów do procesu odsalania w przemyśle rafineryjnym dozowanie DR_222_20 wynosi do 20 ppm.

Pakowanie:

DR_222_20 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.