Pachem-D7541_1

deemulgator do ropy naftowej

Informacje ogólne:

Pachem-D7541_1 jest unikalną kompozycją jonowych i niejonowych środków powierzchniowo-czynnych. Deemulgator Pachem-D7541_1 jest stosowany do rozbijania emulsji wodno-olejowych. Zapewnia doskonały rozdział faz na fazę ropy naftowej i dobrej jakości fazę wodną Charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w ropie naftowej i jest stabilny w szerokim zakresie stosowania temperatur od -30°C do + 55°C. Pachem-D7541_1 nie zawiera toksycznych grup fenolowych. Dodatkowo, deemulgator ten zawiera składniki chroniące przed korozją. Pachem-D7541_1 jest klarowną cieczą koloru bursztynowego stabilną w szerokim zakresie temperatur.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 850-950 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C >23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s  <5 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie - nierozpuszczalny ocena wizualna
Rozpuszczalność w węglowodorach - bardzo dobra ocena wizualna

 

Zastosowanie:

Pachem-D7541_1 jest dozowany do głowic odwiertów. Pachem-D7541_1 obniża zasolenie ropy naftowej. Pachem-D7541_1 rozdziela emulsję woda/ropa naftowa na dwie fazy: węglowodorową i wodną.

Deemulgator nie wymaga rozcieńczania. Temperatura procesu odsalania wynosi od ok. +20 do + 60 C. W okresie letnim ropa nie wymaga podgrzewania. Deemulgator należy dozować do strumienia ropnego w takim miejscu aby mógł on dokładnie w nim się wymieszać. Korzystnie jest dozować deemulgator do strumienia zaraz po jego wydobyciu i przesłaniu do ośrodka zbiorczego.

Sposób użycia:

Pachem-D7541_1 jest dozowany do otworów wiertniczych w ilości 5 - 50 ppm wagowych na wydobywany strumień ( ropa z wodą).

Pakowanie:

Pachem-D7541_1 jest dostępny w beczkach 200 litrowych lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta. Dostępne są także dostawy luzem (w cysternach).

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.