Pachem-DR3719

deemulgator do ropy naftowej

Informacje ogólne:

Pachem-DR3719 Jest unikalną kompozycją jonowych i niejonowych środków powierzchniowo-czynnych. Deemulgator Pachem-DR3719 jest stosowany do rozbijania emulsji wodno-olejowych. Zapewnia doskonały rozdział faz na fazę ropy naftowej i dobrej jakości fazę wodną. Charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w ropie naftowej i jest stabilny w szerokim zakresie stosowania temperatur od -30°C do + 55°C. Pachem-DR3719 nie zawiera toksycznych grup fenolowych. Dodatkowo, deemulgator ten zawiera składniki chroniące przed korozją.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz bezbarwna PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 880-950 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C >23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s  > 2 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie - nierozpuszczalny ocena wizualna
Rozpuszczalność w węglowodorach - bardzo dobra ocena wizualna

 

Zastosowanie:

Pachem-DR3719 jest dozowany do głowic odwiertów
Pachem-DR3719:
• obniża zasolenie ropy naftowej
• rozdziela emulsję woda/ropa naftowa na dwie fazy: węglowodorową i wodną,
• obniża lepkość ciężkiej ropy naftowej. Pachem-Pachem-DR3719 może również być stosowany w procesach deemulgowania ropy naftowej w rafineriach.

Sposób użycia:

Pachem-DR3719 jest dozowany do otworów wiertniczych w ilości 10 ppm wagowych, a następnie jest kierowany wraz z ropą naftową do systemu separacji. W rafineriach demulgator może być wtryskiwany do rurociągów i okresowo do zbiorników magazynowych.

Pakowanie:

Pachem-DR3719 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.