Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0377/17 pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”

WO_152

wielofunkcyjny deemulgator do rozbijania emulsji ropa naftowa-woda typu W/O

Informacje ogólne:

WO_152 jest wielofunkcyjnym, innowacyjnym deemulgatorem do rozbijania emulsji ropa naftowa-woda typu W/O na dwie czyste fazy: ropę naftową i wodę . WO_152 jest deemulgatorem, który dodatkowo przeciwdziała korozji, osadzaniu się parafin i asfaltenów oraz kamienia na instalacji.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 °C  - jasnożółta PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 °C  kg/m3  950-1010 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  °C < -10 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  °C > 60 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 °C mm2/s  > 7 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

WO_152 może być stosowany na platformach wiertniczych i w naziemnych kopalniach ropy naftowej. WO_152 jest przeznaczony do zastosowania przy wydobyciu lekkich i ciężkich rop naftowych.

Przed skierowaniem produktu na konkretną platformę wiertniczą/do konkretnej kopalni ropy, wskazana jest ocena jego właściwości funkcjonalnych przy zastosowaniu ropy naftowej i wody, pobranych na konkretnej platformie wiertniczej/w konkretnej kopalni ropy.

Sposób użycia:

Dozowanie w sposób ciągły 10 – 80 ppm, zalecane 30-50 ppm, w przeliczeniu na objętość ropy naftowej i wody.

Pakowanie:

WO_152 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.