Pachem C-102

Termodynamiczny inhibitor hydratów i inhibitor korozji

Informacje ogólne:

Pachem C-102 jest termodynamicznym inhibitorem hydratów i korozji, który jest dozowany w sposób ciągły do odwiertów. Specjalnie dobrane inhibitory korozji tworzą trwałą warstwę ochronną na powierzchniach rurociągów i przeciwdziałają tworzeniu się porów nawet w bardzo agresywnych środowiskach zawierających CO2 i H2S. Pachem C-102 zawiera alkohol i antyaglomeranty (AA), które zapobiegają aglomeracji się hydratów. Pachem C-102 jest klarowną, homogeniczną cieczą zachowująca swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur od -30°C do +55°C .

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
 Barwa, w 20 0C  - Klarowna, żółta ciecz PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 780 - 820 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C < - 30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Rozpuszczalność w wodzie  -  bardzo dobra Ocena wizualna
kompatybilność z metanolem  -  Mieszalny w dowolnych proporcjach, bez tworzenia wytrąceń i osadów  Ocena wizualna

Zastosowanie:

Pachem C-102 przeznaczony jest do systemów ropno-wodnych, które zawierają siarkowodór i dwutlenek węgla. Chroni odwierty i rurociągi systemów wydobywczych przed korozją.
Pachem C-102:
• jest doskonale rozpuszczalny w wodzie
• tworzy trwałe warstwy na powierzchniach rurociągów i urządzeń, które chronią je przed korozją,
• jego wyjątkowe działanie antykorozyjne całkowicie chroni powierzchnie stalowe przed powstawaniem porów korozji.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem C-102 w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 50-250 ppm wagowych

Pakowanie:

Pachem C-102 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu