Pachem C-102G

Termodynamiczny inhibitor hydratów i korozji do odwiertów i rurociągów gazowych

Informacje ogólne:

Pachem C-102G jest termodynamicznym inhibitorem hydratów i korozji, który jest dozowany w sposób ciągły do odwiertów i rurociągów gazowych. Specjalnie dobrane inhibitory korozji (ciekłe i lotne) tworzą trwałą warstwę ochronną na powierzchniach rurociągów i przeciwdziałają tworzeniu się porów nawet w bardzo agresywnych środowiskach zawierających CO2 i H2S. Pachem C-102G zawiera także alkohol i antyaglomeraty (AA), które zapobiegają aglomeracji hydratów. Pachem C-102G jest klarowną, homogeniczną cieczą zachowująca swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur od -30°C do +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - Ciecz klarowna, żółta PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 780 - 820 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Rozpuszczalność w wodzie  -  bardzo dobra  Ocena wizualna
Rozpuszczalność w r-rach solanki  -  bardzo dobra Ocena wizualna
kompatybilność z metanolem  - Mieszalny w dowolnych proporcjach, bez tworzenia wytrąceń lub osadów  Ocena wizualna

Zastosowanie:

Pachem C-102G jest przeznaczony do systemów gaz-woda, które zawierają siarkowodór i dwutlenek węgla. Chroni odwierty i rurociągi od korozji i tworzenia hydratów gazowych.
Pachem C-102G:
• jest doskonale rozpuszczalny w wodzie,
• tworzy trwałą warstwę ochronną na powierzchniach rurociągów i urządzeń, która chroni je przed korozją,
• jego unikalne właściwości antykorozyjne zapewniają pełną ochronę przed powstawaniem porów korozji,
• zapobiega tworzeniu się hydratów gazowych i ich aglomeracji,
• ze względu na wyjątkowe właściwości inhibitora lepkość ropy naftowej obniża się ułatwiając jej swobodny przepływ.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem C-102G w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 250-1000 ppm wagowych.

Pakowanie:

Pachem C-102G jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu