Pachem HCT-201G

Termodynamiczny inhibitor korozji i hydratów do gazu

Informacje ogólne:

Pachem HCT-201G jest termodynamicznym inhibitorem hydratów i korozji, który jest dozowany w sposób ciągły do odwiertów. Specjalnie dobrane inhibitory korozji tworzą trwałą warstwę ochronną na powierzchniach rurociągów i przeciwdziałają tworzeniu się porów nawet w bardzo agresywnych środowiskach zawierających chlorki, CO2 i H2S. Pachem HCT-201G jest mieszaniną ciekłych i lotnych środków powierzchniowo – czynnych rozpuszczonych w alkoholu. Pachem HCT-201G jest klarowną, homogeniczną cieczą zachowująca swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur od -30°C do +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Klarowna, żółta ciecz PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  790-820 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-50 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość kinematyczna w 200C mm2/s 0,5-1,5 PN EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie  - Bardzo dobra  Ocena wizualna
kompatybilność z metanolem  - Bardzo dobra  Ocena wizualna

Zastosowanie:

Pachem HCT-201G przeznaczony jest do systemów ropno-wodnych, które zawierają siarkowodór i dwutlenek węgla. Chroni odwierty i rurociągi systemów wydobywczych przed korozją.
Pachem HCT-201G:
• jest doskonale rozpuszczalny w wodzie,
• tworzy trwałe warstwy na powierzchniach rurociągów i urządzeń, które chronią je przed korozją,
• jego wyjątkowe działanie antykorozyjne całkowicie chroni powierzchnie stalowe przed powstawaniem porów korozji,
• jest przyjazny dla środowiska, nie zawiera metanolu.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem HCT-201G w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 2,2 g/m3.

Pakowanie:

Pachem HCT-201G jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu